Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu của một doanh nghiệp

Thứ Năm, 26/11/2015, 14:21 GMT+7

Thuế xuất nhập khẩu (import – export duty) đóng vai trò quan trọng trong chính sách ngoại thương của mỗi quốc gia

Về mặt lý luận có nhiều phương pháp tính thuế XNK, mỗi quốc gia có thể lựa chọn cho mình những phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu. Các quốc gia ngoài công cụ thuế quan, còn có thể sử dụng hàng rào phi thuế quan (như hạn ngạch nhập khẩu, tài trợ xuất khẩu, thu chênh lệch giá nhập khẩu, dùng bảng giá tối thiểu để áp hàng nhập khẩu…) để bảo hộ nền sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, một khi đã tham gia hội nhập kinh tế quốc tế thì về nguyên các rào cản phi thuế quan phải được thực hiện để loại bỏ. Trong tiến trình hội nhập, đòi hỏi các quốc gia phải tuân thủ các nguyên tắc ràng buộc về thuế nhập khẩu và phải xác lập lộ trình để thực hiện các cam kết đó.

Theo quan niệm của các nhà xuất nhập khẩu thì thuế quan được xem như là một loại chi phí vận chuyển. Nếu việc đánh thuế quan bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giá giữa hai thị trường của hai nước thì sẽ không có việc vận chuyển hàng hóa từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu.

Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu của một doanh nghiệp

Xét trong quá trình vận động của hàng hóa qua cửa khẩu thì thuế quan có 2 loại:

Thuế xuất khẩu: thuế đánh trên hàng hóa xuất khẩu qua biên giới quốc gia

Thuế nhập khẩu: thuế đánh trên hàng hóa nhập khẩu từ thị trường nước ngoài vào thị trường trong nước.

Trong điều kiện nền kinh tế mở, các khái niệm: cửa khẩu, biên giới quốc gia, thị trường trong nước, thị trường nước ngoài… cần được hiểu theo nghĩa rộng và xuất hiện các hình thức kinh tế như khu chế xuất, khu kinh tế mở,… được hình thành và hoạt động với các quy chế đặc thù, được hưởng các quyền ưu đã riêng.

Mục đích thực hiện chính sách thuế xuất nhập khẩu là nhằm:

Huy động nguồn lực tài chính cho Ngân sách nhà nước.

Hạn chế xuất khẩu các mặt hàng cần thiết và những loại vật tư, nguyên liệu quý hiếm để phát triển nền kinh tế trong nước, thỏa mãn nhu cầu thị trường hoặc bảo vệ môi trường sinh thái.

Thúc đẩy sự phát triển của sản xuất nội địa.

Tăng cường hoặc hạn chế hàng hóa ra vào thị trường trong nước.

Thông qua công cụ thuế Nhà nước khuyến khích và thu hút đầu tư từ nước ngoài. Nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu.
Góp phần hướng dẫn tiêu dùng trong nước.

Góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Tags: Tổng quan thuế XNK
NhapKhauMienThue.com / Tổng quan thuế XNK
No avatar
Đăng bởi touyen
Tham gia 11/11/2015
Cấp độ Administrator
Bài viết 36/36
Tags: Tổng quan thuế XNK
NhapKhauMienThue.com / Tổng quan thuế XNK