[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Kê khai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thứ Bảy, 09/05/2015, 12:04 GMT+7

Tổ chức, cá nhân mỗi lần có hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu phải lập tờ khai và nộp thuế. Cơ quan thu thuế có trách nhiệm kiểm tra, làm thủ tục và thu thuế.

Tong-quan-thue-xuat-nhap-khau

Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là ngày đăng ký tờ khai hàng xuất khẩu, nhập khẩu;

Trong thời hạn 8 giờ, kể từ khi đăng ký tờ khai hàng xuất khẩu, nhập khẩu, cơ quan thu thuế thông báo chính thức cho đối tượng nộp thuế số thuế phải nộp, trường hợp số lượng hàng nhập khẩu lớn, thời hạn thông báo có thể dài hơn nhưng tối đa không quá 3 ngày làm việc.

Thời hạn nộp thuế đối với hàng xuất khẩu là 30 ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo chính thức của cơ quan thu thuế về số thuế phải nộp.

Thời hạn nộp thuế đối với hàng nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu là 275 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo thuế. Trường hợp đặc biệt thời hạn nộp thuế có thể gia hạn phù hợp với chu kì sản xuất, dự trữ vật liệu, nguyên liệu của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ,

Đối với hàng tạm xuất, tái nhập hoặc tạm nhập, tái xuất thời hạn nộp thuế  là15 ngày kể từ ngày hết hạn tạm xuất, tái nhập hoặc tạm nhập, tái xuất .

Hàng là máy móc, thiết bị, nguyên liệu…nhập khẩu cho sản xuất, thời hạn nộp thuế  là 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thuế xnk; đối với hàng tiêu dung nhập khẩu thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng.

Tags: Tổng quan thuế xuất nhập khẩu, Thuế xuất nhập khẩu, Miễn thuế xuất nhập khẩu, Thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu, Điều cần biết về thuế xuất nhập khẩu, Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu, Khai thuế xuất nhập khẩu
NhapKhauMienThue.com / Tổng quan thuế XNK
Tags: Tổng quan thuế xuất nhập khẩu, Thuế xuất nhập khẩu, Miễn thuế xuất nhập khẩu, Thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu, Điều cần biết về thuế xuất nhập khẩu, Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu, Khai thuế xuất nhập khẩu
NhapKhauMienThue.com / Tổng quan thuế XNK