[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Đặc trưng cơ bản của thuế xuất nhập khẩu

Thứ Tư, 21/10/2015, 08:56 GMT+7

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế thu vào hành vi xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam

Tong-quan-thue-xuat-nhap-khau

Đặc trưng cơ bản của thuế xuất nhập khẩu đó là:

- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế độc lập trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam và các nước trên thế giới.

- Tên gọi đạo luật là thuế xuất khẩu, nhập khẩu điều chỉnh loại thuế khác nhau là thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu.

- Mục đích quan trọng của thuế xuất khẩu, nhập khẩu là do yêu cầu bảo hộ nền sản xuất trong nước nhưng không thể áp dụng các biện pháp hành chính (hàng rào phi thuế quan) thì thuế xuất khẩu, nhập khẩu là công cụ hữu hiệu nhất thực hiện được yêu cầu này.

- Hiện nay, do yêu cầu của nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập quốc tế, nhà nước còn ban hành thêm thuế chống trợ cấp và thuế chống bán phá giá (được ban hành bởi Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội). Thực chất đây là hai loại thuế bổ sung cho thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong những trường hợp có căn cứ cho rằng hàng hoá đó có trợ cấp của nhà nước hoặc có hành vi bán phá giá nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh.

- Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu là hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam.Chỉ có những hàng hoá được vận chuyển một cách hợp pháp qua biên giới Việt Nam mới là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu. - Hàng hoá chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải là hàng hóa được mang qua biên giới Việt Nam.

- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là loại thuế gián thu, tiền thuế phải nộp cấu thành trong giá cả hàng hoá.

- Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân trực tiếp có hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá qua biên giới.

- Thuế xuất nhập khẩu là một thoại thuế ít ổn định. Thu ngân sách từ lọai thuế này phụ thuộc nhiều vào cung cầu hàng hóa trên thị trường, vào giá cả hàng hóa quốc tế, vào khả năng kiểm soát nạn buôn lậu và nhất là phụ thuộc vào sự giao lưu liên minh, liên kết và hội nhập kinh tế thế giới.

- Thuế xuất nhập khẩu chỉ đánh vào hàng hóa, không đánh vào dịch vụ.

Xem thêm: Mua sắm thông minh

Xem thêm: http://tranthachcao.org/kinh-nghiem-nen-biet.html

Tags: Tổng quan thuế xuất nhập khẩu, Thuế xuất nhập khẩu, Miễn thuế xuất nhập khẩu, Thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu, Điều cần biết về thuế xuất nhập khẩu, Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu, Khai thuế xuất nhập khẩu, Đặc trưng cơ bản của thuế xuất nhập khẩu
NhapKhauMienThue.com / Tổng quan thuế XNK
Tags: Tổng quan thuế xuất nhập khẩu, Thuế xuất nhập khẩu, Miễn thuế xuất nhập khẩu, Thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu, Điều cần biết về thuế xuất nhập khẩu, Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu, Khai thuế xuất nhập khẩu, Đặc trưng cơ bản của thuế xuất nhập khẩu
NhapKhauMienThue.com / Tổng quan thuế XNK