[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Nghị định 87/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Nghị định 87/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
Nghị định 87/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ...
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Những điều cần biết về hoàn thuế xuất nhập khẩu
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Những điều cần biết về hoàn thuế xuất nhập khẩu
Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đã quy định rất cụ thể về việc hoàn thuế xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được bản chất của vấn đề trên. 1. Khái niệm hoàn thuế xuất, nhập khẩu. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế gián thu, thu...
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Đặc trưng cơ bản của thuế xuất nhập khẩu
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Đặc trưng cơ bản của thuế xuất nhập khẩu
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế thu vào hành vi xuất khẩu, nhập khẩu các loại hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam Đặc trưng cơ bản của thuế xuất nhập khẩu đó là: - Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế độc lập trong hệ thống pháp luật thuế Việt Nam và các nước...
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 212/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này áp dụng cho các đơn vị hải quan gồm Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi cục Hải...
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Các thủ tục xuất khẩu và cách hạch toán kế toán đối với các nghiệp vụ phát sinh
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Các thủ tục xuất khẩu và cách hạch toán kế toán đối với các nghiệp vụ phát sinh
Các thủ tục xuất khẩu và cách hạch toán kế toán đối với các nghiệp vụ phát sinh 1. Thủ tục tiến hành xuất khẩu: a. Người xuất khẩu và người nhập khẩu ký kết hợp đồng xuất khẩu (Sales contract) b. Người xuất khẩu đề nghị người nhập khẩu đến ngân hàng phục vụ người nhập khẩu mở L/C. Ngân hàng tiến...
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Các trường hợp miễn thuế xuất nhập khẩu
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Các trường hợp miễn thuế xuất nhập khẩu
Các trường hợp miễn thuế xuất nhập khẩu 1. Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc như: hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học,...
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu của một doanh nghiệp
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu của một doanh nghiệp
Thuế xuất nhập khẩu (import – export duty) đóng vai trò quan trọng trong chính sách ngoại thương của mỗi quốc gia. Đây là công cụ quan trọng trong việc kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước và bảo hộ sản xuất trong nước. Về mặt lý luận có nhiều phương pháp tính...
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Tổng quan thuế xuất nhập khẩu
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Tổng quan thuế xuất nhập khẩu
Tổng quan thuế xuất nhập khẩu 1. Khái niệm: Sản xuất hàng hoá ngày càng phát triển dẫn đến các quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia diễn ra ngày càng tăng. Mỗi một quốc gia độc lập có chủ quyền đều sử dụng một loại thuế thu vào hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quacửa khẩu, biên giới...
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Hồ sơ thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Hồ sơ thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu
Hồ sơ thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu 1. Hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Ngoài ra người nộp thuế phải nộp bổ sung cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu các giấy tờ còn thiếu đối với các trường hợp phải đăng ký Danh mục nhưng khi đăng ký Danh mục hàng...
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Căn cứ tính thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Căn cứ tính thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu
Căn cứ tính thuế là: số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan, giá tính thuế, thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%); Đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối thì căn cứ tính thuế là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong...
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Kê khai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
[Tổng quan thuế xuất nhập khẩu] – Kê khai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Tổ chức, cá nhân mỗi lần có hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu phải lập tờ khai và nộp thuế. Cơ quan thu thuế có trách nhiệm kiểm tra, làm thủ tục và thu thuế. Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là ngày đăng ký tờ khai hàng xuất khẩu, nhập khẩu; Trong thời hạn 8 giờ, kể từ khi đăng...