[Kế toán xuất nhập khẩu] Hướng dẫn hạch toán nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch
[Kế toán xuất nhập khẩu] Hướng dẫn hạch toán nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch
1. Hàng hóa phi mậu dịch là gì? Theo thông tư số Số : 112/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 thì : Hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch là hàng hóa nhập khẩu không mang mục đích thương mại không thuộc danh mục cấm nhập khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành. Hàng nhập khẩu...
[Kế toán xuất nhập khẩu] Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp
[Kế toán xuất nhập khẩu] Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp
Chứng từ kế toán sử dụng Để phục vụ cho quá trình hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp, kế toán sử dụng các chứng từ sau: - Bộ chứng từ thanh toán, gồm: + Hợp đồng nhập khẩu hàng hoá (Contract) + Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice) + Vận tải đơn (Bill of lading - B/L) hoặc (Bill of air -...
[Kế toán xuất nhập khẩu] Hạch toán hàng xuất - nhập khẩu
[Kế toán xuất nhập khẩu] Hạch toán hàng xuất - nhập khẩu
Chứng từ kế toán sử dụng Để hạch toán ban đầu hàng hoá xuất khẩu, kế toán cần có đầy đủ các chứng từ liên quan, từ các chứng từ mua hàng trong nước (hợp đồng mua hàng, phiếu xuất kho, hoá đơn, vận đơn, phiếu nhập kho…); chứng từ thanh toán hàng mua trong nước (phiếu chi, giấy báo Nợ…) đến các chứng...
[Kế toán xuất nhập khẩu] Hạch toán kế toán tại doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu (p3)
[Kế toán xuất nhập khẩu] Hạch toán kế toán tại doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu (p3)
Đối với Cty nhận uỷ thác phải ký hợp đồng XK với nước ngoài, theo giá cả và điều kiện có lợi nhất cho bên ủy thác, thông báo tình hình thị trường và giá cả. Bên nhận ủy thác nhận làm tất cả công việc của một đơn vị trực tiếp xuất. tiếp nhận hàng hóa của bên ủy thác và tiến hành thủ tục xuất hàng...
[Kế toán xuất nhập khẩu] Hạch toán kế toán tại doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu (P2)
[Kế toán xuất nhập khẩu] Hạch toán kế toán tại doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu (P2)
+ Để thực hiện một hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, DN cần phải tiến hành các công việc sau: - Làm thủ tục nhập khẩu theo quy định nhà nước; - Thực hiện nhửng công việc ban đầu của khâu thanh toán như: làm đơn xin mở L/C, thực thi ký quỹ,...nếu hợp đồng mua bán qui định thanh toán bằng L/C. II. KẾ...
[Kế toán xuất nhập khẩu] Hạch toán kế toán tại doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu
[Kế toán xuất nhập khẩu] Hạch toán kế toán tại doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu
1. Những điều kiện thương mại quốc tế ( International commercial terms INCOTERMS) Mục đích nghiên cứu Incoterms nhằm hiểu được trách nhiệm hàng hóa, trách nhiệm các chi phi, thuế, rủi ro thuộc bên nào để kế toán ghi sổ đúng, kịp thời. Kế toán ghi vào doanh thu bán hàng tại thời điểm hết trách nhiệm...
[Kế toán xuất nhập khẩu] Cách hạch toán hàng nhập khẩu
[Kế toán xuất nhập khẩu] Cách hạch toán hàng nhập khẩu
Khi doanh nghiệp mua hàng nhập khẩu thì kế toán phải hạch toán, định khoản như thế nào? Liệu có hạch toán giống như khi doanh nghiệp mua hàng hoá thông thường hay không? - Khi mua Hàng hóa Nhập khẩu – Căn cứ vào Tờ khai Hải quan, Kế toán tiến hành ghi sổ các bút toán: a) Hạch toán giá trị hàng...
[Kế toán xuất nhập khẩu] Cách kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu
[Kế toán xuất nhập khẩu] Cách kê khai thuế GTGT của hàng nhập khẩu
Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu như thế nào? Rất nhiều bạn kế toán đang vướng mắc trong vấn đề này. 1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT của hàng nhập khẩu: - Có chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu. (Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc Biên Lai nộp Thuế tại cảng)- Có chứng từ...
[Kế toán xuất nhập khẩu] Những lưu ý khi làm kế toán nhập khẩu
[Kế toán xuất nhập khẩu] Những lưu ý khi làm kế toán nhập khẩu
Với mục đích hỗ trợ các bạn kế toán mới ra trường có sự hình dung rõ hơn về công việc của kế toán nhập khẩu ngoài thực tế. - Hiện nay có 1 thực tế là đại đa số các bạn kế toán mới ra trường thường hạch toán sai các bút toan liên quan đến nhập khẩu...