[Kế toán xuất nhập khẩu] Cách hạch toán hàng nhập khẩu

Thứ Tư, 21/10/2015, 08:53 GMT+7

Khi doanh nghiệp mua hàng nhập khẩu thì kế toán phải hạch toán, định khoản như thế nào? Liệu có hạch toán giống như khi doanh nghiệp mua hàng hoá thông thường hay không?

xuất nhập khẩu

- Khi mua Hàng hóa Nhập khẩu – Căn cứ vào Tờ khai Hải quan, Kế toán tiến hành ghi sổ các bút toán:  

a) Hạch toán giá trị hàng Nhập khẩu:
Nợ TK 156 – Giá trị Hàng hóa Nhập khẩu (tính theo tỷ giá của tờ
khai hải quan nếu doanh nghiệp không thanh toán trước toàn bộ giá trị hợp đồng)
              Có TK 331
- Trường hợp thanh toán nhiều lần:
+ Nếu lãi về tỷ giá Hạch toán
Nợ TK 156
               Có TK 515
+ Nếu lỗ về tỷ giá Hạch toán
Nợ TK 635
               Có TK 331
b) Hạch toán Thuế Nhập khẩu phải nộp của Hàng Nhập khẩu
Nợ TK 156
            Có TK 3333 – Thuế Nhập khẩu
c) Hạch toán Thuế TTĐB của Hàng Nhập khẩu (nếu có)
Nợ TK 156
             Có TK 3332 – Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Khi Nộp tiền về các loại thuế mà Hàng hóa Nhập khẩu phải chịu (Thuế NK, TTĐB, GTGT hàng Nhập khẩu) các bạn hạch toán như sau:
Ghi giảm Thuế NK của hàng Nhập khẩu phải nộp:

  Nợ TK 3333

                        Có TK 1121
Ghi giảm Thuế TTDB của hàng Nhập khẩu phải nộp
            Nợ TK 3332
                        Có TK 1121   
Thực hiện khấu trừ thuế GTGT hàng Nhập khẩu: khi nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

  Nợ TK 33312

     Có TK 1121

   Nợ TK 1331

                          Có TK 33312 – Thuế GTGT Hàng Nhập khẩu
 

Sau đây kế toán Thiên Ưng sẽ đưa ra ví dụ để các bạn có thể hiểu ró hơn về quy trình hạch toán ghi mua hàng nhập khẩu:

Công tyThiên Ưng nhập khẩu 1 lô hàng máy điều hòa, cụ thể:
- 20 bộ Mã hàng A = 250 USD/bộ x 20 bộ = 5.000 USD,
- 30 bộ Mã hàng B = 200 USD/bộ x 30 bộ = 6.000 USD.
Tổng số tiền: = 5.000 + 6.000 = 11.000 USD.
Trước đó: Ngày 1/5/2014 Công ty đã chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp số tiền: = 11.000 x 20.000 = 220.000.00 (Tỷ giá ngày hôm đó là 20.000 VNĐ/USD).
 
Nhưng đến ngày 10/5/2014 hàng mới về tới cảng. Tỷ giá ngày hôm đó lại là 21.000 VNĐ/USD. Dựa vào tờ khai hải quan, invoice thì công ty phải đóng các loại thuế sau thì mới lấy được hàng:
- Giá trị hàng nhập khẩu = 11.000 x 21.000 = 231.000.000
- Thuế nhập khẩu : 30% (áp dụng cho điều hòa)= 231.000.000 X 30% = 69.300.000
- Thuế GTGT: 10%= ( 231.000.000 + 69.300.000) x 10% = 30.030.000
 
Chú ý: Thuế Xuất nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu thì bên hải quan đã tính rồi, các bạn chỉ dựa vào tờ khai hải quan để hạch toán.
 
Sau khi đã lấy được hàng từ hải quan thì công ty còn trả thêm các khoản phí sau:
- Chi phí lưu kho tại Hải Phòng đã có thuế GTGT 10% là 1.870.000.
- Chi phí vận chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội là 2.200.000 đã bao gồm GTGT 10%.
Cách hạch toán hàng nhập khẩu cụ thể như sau:
 
a. Tính giá trị hàng nhập khẩu:
 Giá nhập kho = Giá hàng mua + Thuế nhập khẩu + Thuế TTĐB(nếu có) + Chi phí mua hàng.
=  220.000.00 (Tính theo tỷ giá ngày thanh toán) + 69.300.000 (dựa vào tờ khai hải quan) + 1.700.000 + 2.000.000 (chi phí khác không có thuế GTGT)
= 293.000.000 vnđ
 
b. Cách hạch toán hàng nhập khẩu:
+ Hạch toán giá trị hàng nhập khẩu:
Nợ TK 156 – 220.000.00
                        Có TK 331 - 220.000.00
Khi thanh toán tiền:
Nợ TK 331 : 220.000.00
                      Có TK 112 : 220.000.00
 
c. Hạch toán chi phí thuế nhập khẩu phải nộp:
 
Nợ TK 156 : 69.300.000
                     Có TK 3333: 69.300.000
 
Chú ý: Thuế GTGT 10% ở trên tờ khai hải quan không ghi vào giá trị của hàng hóa. Khi nộp tiền thuế GTGT của hàng nhập khẩu sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào).
Nợ TK 33312: 30.030.000
                     Có TK 111, 112 : 30.030.000
- Khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu (khi đi nộp)
Nợ TK 1331 : 30.030.000
                     Có TK 33312 : 30.030.000

d. Hạch toán các chi phí khác liên quan:
- Chi phí lưu kho tại Hải Phòng:
Nợ TK 156 : 1.700.000
Nợ TK 1331 : 170.000
                     Có TK 331 : 1.870.000
- Chi phí vận chuyển:
Nợ TK 156 : 2.000.000
Nợ TK 1331: 200.000
                     Có TK 331 : 2.200.000

Xem thêm: Nghề quảng cáo

Xem thêm: http://shopdososinh.com/meo-nho-hay.html

Tags: xuất nhập khẩu, kế toán xuất nhập khẩu, nhập khẩu miển thuế, kinh doanh xuất nhập khẩu, hướng dẩn xuất nhập khẩu, kinh nghiệm xuất nhập khẩu, kế toán, hạch toán xuất nhập khẩu, tính giá trị hàng xuất nhập khẩu
NhapKhauMienThue.com / Kế toán xuất nhập khẩu
Tags: xuất nhập khẩu, kế toán xuất nhập khẩu, nhập khẩu miển thuế, kinh doanh xuất nhập khẩu, hướng dẩn xuất nhập khẩu, kinh nghiệm xuất nhập khẩu, kế toán, hạch toán xuất nhập khẩu, tính giá trị hàng xuất nhập khẩu
NhapKhauMienThue.com / Kế toán xuất nhập khẩu