[Hàng Miễn Thuế] - Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu và hoàn thuế

Thứ Tư, 21/10/2015, 08:54 GMT+7

Tóm tắt câu hỏi:

Công ty tôi trong năm có xuất khẩu 50.000 chiếc áo sang Cam-Pu-Chia? Mức thuế suất GTGT mà công ty phải nộp là bao nhiêu? Công ty tôi có được hoàn thuế đầu vào không?

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu và hoàn thuế


Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng 2008 về đối tượng nộp thuế GTGT - Khoản 4 và đối tượng chịu thuế GTGT Khoản 3 thì:

Đối tượng nộp thuế : Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế (gọi chung là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hoá chịu thuế (gọi chung là người nhập khẩu) là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng

Đối tượng chịu thuế: Đối tượng chịu thuế bao gồm hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 ( những đối tượng không chịu thuế) của luật này

Điều đó có nghĩa là đối tượng chịu thuế GTGT quy định đối tượng chịu thuế gồm toàn bộ hàng hóa, dịch vụ được mua bán, tiêu dùng trên thị trường: hàng hóa, dịch vụ được sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Và cũng theo Khoản 3, Điều 9, Chương II Thông tư 219/2013/TT-BTC thì:

"Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này"

Và theo Điều 10 - Thuế suất 5%, Điều 11 - Thuế suất 10% của Bộ luật này thì:

Điều 10: "1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%.

2. Phân bón; quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng "

Điều 11: "Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại."

Xem thêm: Bài viết hữu dụng

Xem thêm: http://trangphuccongso.vn/thuong-thuc-gia-dinh.html

Tags: quà sinh nhật độc, quà sinh nhật cực độc, nhập khẩu miển thuế, kinh doanh xuất nhập khẩu, hướng dẩn xuất nhập khẩu, kinh nghiệm xuất nhập khẩu, hàng hóa, hàng miễn thuế, miễn thuế, Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu và hoàn thuế, thuế giá tr
NhapKhauMienThue.com / Hàng miễn thuế
Tags: quà sinh nhật độc, quà sinh nhật cực độc, nhập khẩu miển thuế, kinh doanh xuất nhập khẩu, hướng dẩn xuất nhập khẩu, kinh nghiệm xuất nhập khẩu, hàng hóa, hàng miễn thuế, miễn thuế, Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu và hoàn thuế, thuế giá tr
NhapKhauMienThue.com / Hàng miễn thuế