[Hàng Miễn Thuế] - Miễn, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thứ Tư, 21/10/2015, 08:53 GMT+7

Miễn, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  Các trường hợp miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

+ Hàng viện trợ không hoàn lại;

+ Hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để dự hội chợ triển lãm;

+ Hàng là tài sản di chuyển, hàng của công dân Việt Nam đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước trong mức quy định của Hội đồng bộ trưởng;

+ Hàng xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng tiêu chuẩn miễn trừ do Hội đồng bộ trưởng quy định phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

+ Hàng xuất khẩu để trả nợ nước ngoài của Chính phủ.

- Được xét miễn thuế trong các trường hợp

+ Hàng nhập khẩu chuyên dùng cho an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học và giáo dục, đào tạo;

+ Hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để gia công cho nước ngoài rồi xuất khẩu, theo hợp đồng đã ký kết;

+ Hàng xuất khẩu, nhập khẩu của xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và của bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh trong các trường hợp cần khuyến khích đầu tư theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

+ Hàng là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân của Việt Nam và ngược lại, trong mức quy định của Hội đồng bộ trưởng.

Các trường hợp được xét giảm thuế: hàng hoá trong quá trình vận chuyển, bốc xếp bị hư hỏng hoặc bị mất mát có lý do xác đáng được cơ quan giám định Nhà nước về hàng xuất khẩu, nhập khẩu chứng nhận. Mức giảm thuế được xét tương ứng với tỷ lệ tổn thất của hàng hoá

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được xét hoàn lại cho các đối tượng nộp thuế trong các trường hợp sau đây

+ Hàng nhập khẩu đã nộp thuế mà còn lưu kho, lưu bãi ở cửa khẩu, nhưng được phép tái xuất;

+ Hàng đã nộp thuế xuất khẩu, nhưng không xuất khẩu nữa;

+ Hàng đã nộp thuế theo tờ khai, nhưng thực tế xuất khẩu hoặc thực tế nhập khẩu ít hơn;

+ Hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu;

+ Hàng tạm nhập để tái xuất khẩu, hàng tạm xuất để tái nhập khẩu, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép

Xem thêm: Bài viết có ích

Xem thêm: http://dinhgianhadat.com.vn/bi-quyet-mua-sam-tiet-kiem.html

Tags: xuất nhập khẩu, kế toán xuất nhập khẩu, nhập khẩu miển thuế, kinh doanh xuất nhập khẩu, hướng dẩn xuất nhập khẩu, kinh nghiệm xuất nhập khẩu, hàng hóa, hàng miễn thuế, miễn thuế, Miễn, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Các trường hợp miễn th
NhapKhauMienThue.com / Hàng miễn thuế
Tags: xuất nhập khẩu, kế toán xuất nhập khẩu, nhập khẩu miển thuế, kinh doanh xuất nhập khẩu, hướng dẩn xuất nhập khẩu, kinh nghiệm xuất nhập khẩu, hàng hóa, hàng miễn thuế, miễn thuế, Miễn, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Các trường hợp miễn th
NhapKhauMienThue.com / Hàng miễn thuế