[Hàng Miễn Thuế] - Đối tượng và điều kiện được mua hàng miễn thuế

Thứ Tư, 21/10/2015, 08:56 GMT+7

Đối tượng và điều kiện được mua hàng miễn thuế. Theo Điều 5 Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg có 04 đối tượng được mua hàng miễn thuế đó là:

Đối tượng và điều kiện được mua hàng miễn thuế


Người mua hàng là người xuất cảnh, quá cảnh:

• Khi qua các cửa khẩu quốc tế Việt Nam sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, quá cảnh hoặc người chờ xuất cảnh.

• Người xuất cảnh, quá cảnh khi mua hàng phải xuất trình hộ chiếu, giấy thông hành đã được phép xuất cảnh hoặc xuất trình thẻ lên máy bay đối với người xuất cảnh, quá cảnh bằng đường hàng không.

• Người chờ xuất cảnh mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong nội thành phải xuất trình hộ chiếu hợp lệ, vé đã đăng ký ngày xuất cảnh. Hàng được nhận tại khu cánh ly cửa khẩu xuất cảnh.

Người mua hàng là khách hàng đang trên tàu bay đang thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Là cơ quan, tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao, các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về thuế.

Là thủy thủ làm việc trên tàu biển vận tải quốc tế được mua hàng miễn thuế phục vụ cho nhu cầu cá nhân, nhu cầu sinh hoạt chung của thủy thủ trong thời gian tàu biển neo đậu tại cảng biển Việt Nam để sử dụng trên tàu và ngoài lãnh hải Việt Nam khi tàu xuất cảnh.

Xem thêm: Mẹo mua sắm

Xem thêm: http://xetaikia.com/kinh-nghiem-co-ich.html

Tags: xuất nhập khẩu, kế toán xuất nhập khẩu, nhập khẩu miển thuế, kinh doanh xuất nhập khẩu, hướng dẩn xuất nhập khẩu, kinh nghiệm xuất nhập khẩu, hàng hóa, hàng miễn thuế, miễn thuế, mua hàng miễn thuế, Điều 5 Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg, Đối tượng và điều k
NhapKhauMienThue.com / Hàng miễn thuế
Tags: xuất nhập khẩu, kế toán xuất nhập khẩu, nhập khẩu miển thuế, kinh doanh xuất nhập khẩu, hướng dẩn xuất nhập khẩu, kinh nghiệm xuất nhập khẩu, hàng hóa, hàng miễn thuế, miễn thuế, mua hàng miễn thuế, Điều 5 Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg, Đối tượng và điều k
NhapKhauMienThue.com / Hàng miễn thuế